ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

#primeirodemaio #díainternacionaldotraballador #actopúblico #socialistasdeabañaPROCESO DE PRIMARIAS PSOE


Dende o día 20 de abril está aberto o período de recollida de avais e remata ás 12:00 h. do 4 de maio.
Como sabedes hai dous procedementos para avalar: de forma individual ou colectiva.
Sexa cal sexa o procedemento deberá facerse en impresos oficiais que podédes descargar na páxina do PSOE, na seguinte dirección: http://www.psoe.es/39congresopsoe/avales/

LEMBRADE:
1º Unicamente se pode avalar a un candidato, si se avala a varios considerarase nulo.
2º A votación será o día 21 de maio na nosa sede, Casa do Pobo, dende as 16:00 ata as 20:00 h.

Axuntamos calendario das primarias.


Novo engano do Alcalde de A Baña aos seus veciños sobre o destino da casa reitoral de Monte


Desde a Agrupación Socialista de A Baña instamos ao Alcalde da Baña á convocatoria urxente dun pleno para esclarecer a situación actual e destino futuro da reitoral de San Mamede de Monte.

Tras ler na  prensa, o pasado mércores 12 de abril, as declaracións da ex conselleira Rocío Mosquera, anunciando para o vindeiro mes de maio a posta en marcha dunha casa fogar para nenos discapacitados no inmoble da reitoral de San Mamede, queremos expresar a nosa indignación e malestar por non ser informada a corporación desta decisión. Os primeiros coñecedores desta información teñen que ser os veciños e veciñas do municipio bañés a través das canles institucionais correspondentes e dos seus represnetantes políticos locais.
A  casa reitoral de Monte está cedida  polo Arzobispado ó Concello de A Baña. Nela  o Concello inverteu moitos cartos no seu acondicionamento e restauración. O seu uso sería segundo o Alcalde, o de vivenda sociocomunitaria para uso e beneficio dos veciños de  A Baña.
Entendemos que unha decisión dese calado, debería ser consensuada coa corporación municipal, xa que afecta os interese da veciñanza do Concello. Polo tanto non  debe ser tomada de forma unilateral e a calada, coma se houbese algo que agochar.
É por isto que, solicitamos que se convoque un pleno de carácter urxente para explicar:
1.- Este novo uso da casa reitoral de Monte
2.- ¿Que é a asociación Anxiños?, ¿quen a forma ou a dirixe?
3.- ¿Como se vai financiar no futuro dita vivenda?
4.- ¿Cantos cartos se levan invertidos en dito inmóbel, xa sexa a través de subvencións, ou achegas directas do Concello?
5.- Si o inmóbel ten toda a documentación en regra para poder vivir nela.
6.-Si vai haber algún convenio entre o Concello e a asociación que vai dispor da vivenda? E si o hai, ¿cal é?
7.- ¿Por que se fai pública esta información noutro Concello e nun acto privado, presentación de viños, que nada ten que ver co tema?

Repercusión nos medios:

Lindeiros.gal 15/04/2017

AdianteGalicia.es 15/04/2017

ElCorreoGallego.es 16/04/2017
Entrevista en Radio Negreira o 05/04/2017


Entrevista en Radio Negreira do Concelleiro e Portavoz Socialista, José Antonio Pereira Gil, no Concello de A Baña (A Coruña)

PREGUNTAS PLENO ORDINARIO DO 05 DE MARZO DE 2017


1.- En primeiro lugar queremos que conste en acta que seguimos sen recibir as actas das Comisións de Goberno. Isto imposibilita a nosa función de control das decisión internas que se toman no funcionamento do día a día do Concello. Queremos  expresar o noso malestar, xa que o pasado sábado, estando convocado  o pleno dende  o venres,  a documentación referida o pleno de hoxe, non estaba a nosa disposición para o seu estudio.

2.- Non se están a cobrar as cotas da escola  de música, e hai país preocupados por se lles pasan os recibos todos xuntos.

3.- Estase arranxando a subida ...

Consulta AQUÍ a totalidade das propostas feitas polo Grupo Municipal Socialista no Concello de A Baña.

Moción do Grupo Municipal Socialista - Fraccionamento do pago do IBIMOCIÓN APROBADA NO PLENO DO 05 DE MARZO DO 2017
#ObxectivoConseguido

Nova moción que o Grupo Municipal Socialista rexistra nas oficinas xerais do Concello de A Baña. Nesta ocasións instamos ao Concello a informar parroquia por parroquia da posibilidade do fraccionamento do pago do IBI. Tamén pedimos que dende a administración local tramiten a documentación necesaria para que a veciñanza non teña que facer desprazamentos innecesarios.

MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A CREAR  UNHA OFICINA DE CARACTER TEMPORAL, NAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, PARA ASESORAR E AXUDAR A TRAMITAR A VECIÑANZA A DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PODER SOLICITAR O NOVO SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENTO DO IBI EN DOUS PRAZOS .

O Grupo Municipal do Partido Socialista en A Baña en base  ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais e demais normativa de aplicación, presenta a seguinte moción.

EXPOSICIÓN DOS MOTIVOS:

Coa recente revisión catastral os recibos do IBI este ano 2017 experimentarán unha considerable subida, o que fará que moitos dos nosos veciños teñan un serio problema para facer fronte o pago dos mesmos.
Este ano, o pago do recibo do IBI pode facerse fraccionado en dous pagos. O primeiro no mes de xuño e o segundo no mes de outubro, sen ningún custo adicional.
Os requisitos para formular dita solicitude poden supoñer unha traba para que os veciños  accedan a este novo sistema de pago.
É por isto que propoñemos o seguinte acordo:

ACORDO:

1.- QUE SE PUBLICITE DITA PROPOSTA POLAS PARROQUIAS, CO FIN DE QUE A VECIÑANZA POIDA ACOLLERSE A ESTA MEDIDA. 


2.- INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A CREAR  UNHA OFICINA DE CARACTER TEMPORAL, NAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, PARA ASESORAR E AXUDAR A TRAMITAR A VECIÑANZA, A DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PODER SOLICITAR O O NOVO SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENTO DO IBI EN DOUS PRAZOSSubvencións 2017 da Deputación da Coruña - Charla Informativa
Nova "Charla Informativa" organizada pola Agrupación Socialista de A Baña para o vindeiro venres 31 de marzo ás 21 horas na Casa da Cultura da Baña. Nesta ocasión contaremos coa presenza do Presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e co Deputado Provincial, Antonio Leira.
Informarase a todos os asistentes ó acto das bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades durante o ano 2017.

As asociacións de veciños e veciñas, xuvenís, culturais, deportivas, asociacións de mulleres, entidades educativas (ANPAS), e todas aquelas entidades sen ánimo de lucro do noso Concello poden recibir entre 600 e 30.000 euros.


O importe de saída da liña destinada a actividades culturais para o presente ano é de 1.100.000€, que se repartirán en subvencións que van desde 600 a 30.000 € que as entidades poderán destinar a actividades como elaboración, edición e difusión de contidos culturais, programacións artísticas; cursos, seminarios, debates ou mesas redondas, proxectos socioculturais, actividades de recuperación da historia e a memoria local, fomento da creatividade artística ou posta en valor e difusión do patrimonio cultural material e inmaterial.

Trato hostil á Valedora do Pobo por parte do Alcalde de A Baña


Recibimos novo comunicado por parte da Valedora do Pobo, Milagros María Otero Parga, informándonos do terceiro requirimento que lle ten que facer ao Alcalde de A Baña ante a falta de resposta á queixa presentada polo noso Portavoz Municipal, José Antonio Pereira Gil.


Por terceira vez, José Andrés García Cardeso, Alcalde-Presidente do Concello de A Baña fai caso omiso aos escritos que lle remite á Valedora do Pobo e segue sen dar resposta aos escrito onde os Socialistas de A Baña solicitamos un informe detallado dos pagos realizados a un Concelleiro do Grupo Popular de forma irregular. Dietas recibidas por asistir ó Consello Escolar como membro do mesmo, cando realmente non asistiu a ditas xuntanzas de traballo.

Na imaxe o terceiro requirimento remitido  pola Valedora do Pobo ao Alcalde de A Baña con data 27/02/2017.


Plan Único de A Baña "POS+ 2017"


Proxectos, planos, investimentos,... Poñemos á túa disposición o Plan Provincial coas obras que se levarán a cabo no noso Concello a cargo da Deputación da Coruña.
Plan aprobado no pleno do 22 de febreiro de 2017 onde se integran dúas das propostas feitas polo Grupo Municipal Socialista: mellora do núcleo de Señor cun orzamento total de 108.738,85 euros e o asfaltado da estrada que limita a parroquia de Cabanas co Concello de Val do Dubra por valor de 33.787,68 euros.

Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) “POS+ 2017” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”.
PODES CONSULTAR AQUÍ O PLAN PROVINCIAL