ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Ordenanza reguladora do Concello de A Baña


Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Información pública do expediente de aprobación da Ordenanza reguladora da ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles no Concello de A Baña.

CONSULTA AQUÍ A ORDENANZA COMPLETA


Resumo do pleno do día 31 de maio de 2017.


O primeiro punto aprobación das actas anteriores, tras unha pequena corrección acordada pola maioría, foi aprobada  a acta do pleno ordinario do día 5 de abril, quedando pendente a do último  pleno extraordinario.
O segundo punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
De igual xeito o terceiro punto “dar conta aprobación liquidación Presupostos 2016” o Alcalde da por informada á corporación, tomando a palabra o noso voceiro para solicitar copia do informe de intervención.
O cuarto  punto, “información  Alcaldía Casa Reitoral San Mamede” o Alcalde fai un breve  informe sobre  a petición por parte da Fundación Anxiños de dispor da casa reitoral para destinar a un fogar para nenos con  trastornos mentais.
Aclarou que non había nada concretado pero que se estaba a valorar esta posibilidade  a espera dos informes pertinentes.
O noso portavoz Jose  A. Pereira  explicou que non é lóxico valorar dito proxecto cando xa hai unha  finalidade  para este local. Que o grupo de goberno leva 10 anos dicindo que se vai destinar a unha vivenda comunitaria para os maiores do noso Concello, que se levan invertidos mais de 500.000 €, cartos de todos os veciños da Baña e polo tanto non se pode cambiar o uso  inicial da reitoral. Tamén pediu que se aclare si se vai facer ou non o fogar residencial, e de non ser así,  que cada quen  asuma as súas responsabilidades, e a partires de aí, poderemos barallar outras alternativas.
Na parte de control, as mocións do grupo mixto foron aprobadas cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista. 
Nesta ocasión non asistiron á sesión plenaria dúas das Concelleiras do Grupo Popular, quedando este en minoría (catro Concelleiros de once)


En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. Consultar aquí

Resumo do pleno extraordinario do día 24 de maio do 2017


Comeza o pleno as 14:00 horas, no salón de sesións da Casa do Concello.   Seguindo o orden do día, o primeiro punto, adquisición da parcela nº 66 de Lañas por un valor de 17.017,36€, foi aprobado por maioría. O noso portavoz Jose A. Pereira aproveitou para instar ao Concello a acondicionar a área recreativa que actualmente hai na finca. Solicitou varios puntos de luz, así como de auga, uns aseos e a construción dun local, de libre disposición para os veciños que se podería utilizar entre outros uso para a elaboración das carrozas de carnavais.

O segundo punto do orden do día, aprobado coa abstención do grupo mixto (modificación do PXOM na rúa Camiño de Monelos), puntualizamos que no documento presentado, na páxina 23  a redación da lugar a confusión, polo que solicitamos que se aclare que todas as árbores foto 7,8,9,10 y 10 bis agás a “yuca aloifolia” foto 6, están fora de ordenación.
Tamén solicitamos un informe dos gastos que ocasionou o litixio durante estes anos, (avogado, procurador, taxas, costas) no recorrido dende o xulgado de Negreira pasando pola Audiencia Provincial e rematando no Supremo.
Os gastos de derribo do muro por 3 veces e a construción do mesmo 2 veces. O custos dos informes periciais, do estudo técnico para a modificación  do proxecto etc.

O último punto, aprobación provisional da Ordenanza reguladora da ocupación da vía  pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles, foi aprobada por unanimidade.

Compartimos a ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS MÓBILES - CONCELLO DE A BAÑA para que calquera veciño ou veciña poda consultala. Lembrade que estará exposta no Concello un mes para atender posibles alegacións antes da súa aprobación definitiva.
#Información #Transparencia

MANIFESTO DO 1º DE MAIO E ACTO PÚBLICOEMPREGO DIGNO E POBREZA CERO: POLA MODERNIZACIÓN DO NOSO SISTEMA DE RELACIÓNS LABORAIS E O ESTADO DE BENESTAR.

Como todos os primeiros de maio os socialistas mostramos o noso apoio e solidariedade á clase traballadora do noso país. A todos, aos que teñen emprego, aos que o tiveron e xubiláronse, aos que o perderon e a quen tenta conseguilo.
Hoxe esa clase traballadora é máis diversa que a que alumou os logros e conquistas da primeira loita obreira. Os retos e a contorna institucional son distintos. Temos unha democracia avanzada, movémonos  nun marco europeo de soberanía compartida e a transformación dixital dilúe as fronteiras entre empregador e empregado. O mercado de traballo é diferente, pero os obxectivos seguen sendo basicamente os mesmos: garantir unhas condicións de vida dignas para todas as persoas que co seu traballo e coñecemento achegan valor á sociedade.
Estes obxectivos non só non se conseguiron, senón que cada vez estamos máis lonxe de alcanzalos. O noso mercado de traballo mantén dúas características inaceptables. Moito paro, xente que quere traballar e non pode. E moito emprego precario, que non ofrece un desenvolvemento da carreira profesional e vital aos traballadores e traballadoras. Unha situación inaceptable, que un partido progresista como o PSOE non pode permitir.
Esta situación reflíctese tamén nas estatísticas, porque non só temos que fixarnos no PIB. Os datos reflicten que a taxa de pobreza segue crecendo en España a pesar da recuperación da produción.
Pobreza que afecta sobre todo aos parados, pero tamén aos traballadores, afectando ao 14% da poboación ocupada, case 3 puntos máis da que había antes da reforma laboral do PP.

....

Reforzamos o noso compromiso cunha política económica alternativa, progresista, capaz de gañar competitividade sen atacar os dereitos dos traballadores e que nos prepare para os retos do futuro. Unha política que modernice o noso sistema de relacións laborais e o Estado de Benestar co obxectivo de conseguir emprego digno e atallar a pobreza.
Hoxe, igual que sempre, manifestarémonos o 1º de Maio e facemos un chamamento á cidadanía e en particular aos militantes e simpatizantes do PSOE para que se una ás convocatorias das organizacións sindicais.


MANIFESTO COMPLETO PSOE  DO 1º DE MAIO 2017

PROCESO DE PRIMARIAS PSOE


Dende o día 20 de abril está aberto o período de recollida de avais e remata ás 12:00 h. do 4 de maio.
Como sabedes hai dous procedementos para avalar: de forma individual ou colectiva.
Sexa cal sexa o procedemento deberá facerse en impresos oficiais que podédes descargar na páxina do PSOE, na seguinte dirección: http://www.psoe.es/39congresopsoe/avales/

LEMBRADE:
1º Unicamente se pode avalar a un candidato, si se avala a varios considerarase nulo.
2º A votación será o día 21 de maio na nosa sede, Casa do Pobo, dende as 16:00 ata as 20:00 h.

Axuntamos calendario das primarias.


Novo engano do Alcalde de A Baña aos seus veciños sobre o destino da casa reitoral de Monte


Desde a Agrupación Socialista de A Baña instamos ao Alcalde da Baña á convocatoria urxente dun pleno para esclarecer a situación actual e destino futuro da reitoral de San Mamede de Monte.

Tras ler na  prensa, o pasado mércores 12 de abril, as declaracións da ex conselleira Rocío Mosquera, anunciando para o vindeiro mes de maio a posta en marcha dunha casa fogar para nenos discapacitados no inmoble da reitoral de San Mamede, queremos expresar a nosa indignación e malestar por non ser informada a corporación desta decisión. Os primeiros coñecedores desta información teñen que ser os veciños e veciñas do municipio bañés a través das canles institucionais correspondentes e dos seus represnetantes políticos locais.
A  casa reitoral de Monte está cedida  polo Arzobispado ó Concello de A Baña. Nela  o Concello inverteu moitos cartos no seu acondicionamento e restauración. O seu uso sería segundo o Alcalde, o de vivenda sociocomunitaria para uso e beneficio dos veciños de  A Baña.
Entendemos que unha decisión dese calado, debería ser consensuada coa corporación municipal, xa que afecta os interese da veciñanza do Concello. Polo tanto non  debe ser tomada de forma unilateral e a calada, coma se houbese algo que agochar.
É por isto que, solicitamos que se convoque un pleno de carácter urxente para explicar:
1.- Este novo uso da casa reitoral de Monte
2.- ¿Que é a asociación Anxiños?, ¿quen a forma ou a dirixe?
3.- ¿Como se vai financiar no futuro dita vivenda?
4.- ¿Cantos cartos se levan invertidos en dito inmóbel, xa sexa a través de subvencións, ou achegas directas do Concello?
5.- Si o inmóbel ten toda a documentación en regra para poder vivir nela.
6.-Si vai haber algún convenio entre o Concello e a asociación que vai dispor da vivenda? E si o hai, ¿cal é?
7.- ¿Por que se fai pública esta información noutro Concello e nun acto privado, presentación de viños, que nada ten que ver co tema?

Repercusión nos medios:

Lindeiros.gal 15/04/2017

AdianteGalicia.es 15/04/2017

ElCorreoGallego.es 16/04/2017
Entrevista en Radio Negreira o 05/04/2017


Entrevista en Radio Negreira do Concelleiro e Portavoz Socialista, José Antonio Pereira Gil, no Concello de A Baña (A Coruña)